Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük az „Őseink törvénye…” weboldalon.

Célunk az, hogy betekintést adjunk azokba az ősi világképekbe, melyek a Közös Forrásból közvetlenül merítenek. Ezek közül különösen azokkal szándékozunk foglalkozni, melyek a magyarsághoz köthetők.

Az oldal alapszemléletének meghatározója a BÜÜN hagyományrendszere a rábaközi Tudók hagyatéka szerint, melyet Máté Imre foglalt írásba Yotengrit c. könyveiben. Fontosnak tartjuk ennek megismertetését az érdeklődőkkel, és egyúttal tágabb összefüggésbe helyezését, mert nem csak kultúrkincsünk része, hanem töredékeiben is teljes, megtartó és összekötő útmutató lehet számunkra.

Fontosnak tartjuk a párhuzamok, egyezések, egybecsengések bemutatását, a „közös nevező” keresését és megtalálását.

Olyan írásokat, idézeteket, tanításokat, képeket közlünk, melyek az ősi bölcseleteket közvetítik, közérthető formában. Ez az oldal tehát szándékunk szerint a tanítások kifejtésének és a nézetetek egyeztetésének fóruma is.

Élő hagyományrendszerek ezek, melyek ma is hatnak, és kiutat jelenthetnek. Végső és legfontosabb célunk, hogy elősegítsük e nemes hagyaték megőrzését, megismerését, összevetését, továbbadását, gyakorlatba átültetését – a Yotengritben megfogalmazott tanítások szemlélete szerint.